Adle lige å trena - det kan vera å sykla frem og tebagers te Egersund, springa maraton eller det å spela golf.

Me i Tananger Havn Atelier trene på å laga gode bilder.

Om det er kunst me prestere, får andre avgjør.

Vårt syn på dette e' - at kunst e någe du ikkje kan,

for kan du det - så e' det ingen kunst.

Vårt treningsstudio (atelieret) e' på siå av Hummeren Hotell i Tananger.

Der e' me mange damer og någen få menn.

De myge linjene og motivene te damene, hjelpe mennene te ikkje å vera så harde med penselstrøgå.

Du e’ velkommen til å se ka me får ut av treningå.